ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΓΝΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
GR | EN

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. ιδρύθηκε το 2002 και έχει εκτελέσει πάσης φύσεως Δημόσια και Ιδιωτικά έργα με απόλυτη επιτυχία σε σύντομη χρονική περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που της επιτρέπουν να μπορεί να φέρει εις πέρας την εκτέλεση πάσης μορφής και φύσεως έργα, ακόμα και εξειδικευμένα. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο γραφείων στην Αργυρούπολη, Λ. Αλίμου 100. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται κυρίως σε οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, αλλά και στην εκτέλεση τεχνικών έργων οδοποιίας, λιμενικών, υδραυλικών έργων καθώς και στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη τέτοιων έργων.

Η LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. είναι σήμερα κάτοχος του πτυχίου ΜΕΕΠ 3ης τάξης, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει Δημόσια έργα.

Τα έργα στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας των δημοσίων έργων υποδομής αλλά και ιδιωτικών οικοδομικών έργων που κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Αφορά στην κατασκευή κτιρίων και άλλων οικοδομικών έργων.

- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: Αφορά στην κατασκευή πάσης φύσεως Η/Μ έργων και την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών.

- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ: Αφορά στην κατασκευή εργοστασίων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

- ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Αφορά στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, ανισόπεδων κόμβων κλπ έργων οδοποιίας

- ΛΙΜΕΝΙΚΑ: Αφορά στην κατασκευή λιμένων, μαρινών και υποθαλάσσιων αγωγών.

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ: Αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών δικτύων, φραγμάτων και σηράγγων, αντλιοστασίων, αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό της εταιρείας μας στελεχώνεται από επαγγελματίες και επιστήμονες με άρτια τεχνική και πανεπιστημιακή κατάρτιση, με εμπειρία και σύγχρονη υψηλή τεχνογνωσία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η εταιρεία, όπως φαίνεται και από το οργανόγραμμά της, οργανώνεται βαδίζοντας στα ίχνη των πλέον σύγχρονων εταιρειών, αποδεικνύοντας ότι η διοίκηση και το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό της φιλοδοξεί να την κάνει ακόμη δυνατότερη στο χώρο των κατασκευαστικών-τεχνικών εταιρειών.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

organisation chart
© 2017 - 2024 Latern Construction Company S.A | All Rights Reserved
Created by project