ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΓΝΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
GR | EN

ΕΡΓΑ

Έργο:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Εργοδότης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Τόπος: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Χρόνος Εκτέλεσης: 2018

Έργο: Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Ερυθραίας

Κύριος του Έργου: Δήμος Κηφισιάς

Τόπος: Νέα Ερυθραία

Χρόνος Εκτέλεσης: 2013 - 2015

Έργο: Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Περιστερίου

Κύριος του Έργου: Δήμος Περιστερίου

Τόπος: Περιστέρι

Χρόνος Εκτέλεσης: 2013 - 2015

Έργο: Βιοκλιματικός Παιδικός Καισαριανής

Κύριος του Έργου: Δήμος Καισαριανής

Τόπος: Καισαριανή

Χρόνος Εκτέλεσης: 2014 - 2016

Έργο: ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Κτίριο Αμφιθεάτρου και Εστιατορίου

Κύριος του Έργου: Υπουργείο Παιδείας / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Τόπος: Πάτρα

Χρόνος Εκτέλεσης: 2012 - 2014

Έργο: 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Κύριος του Έργου: Δήμος Καλαμάτας

Τόπος: Καλαμάτα

Χρόνος Εκτέλεσης: 2014 - 2016

Έργο: Διαδημοτικός Παιδικός Σταθμός Σαλαμίνας

Κύριος του Έργου: Δήμος Σαλαμίνας

Τόπος: Σαλαμίνα

Χρόνος Εκτέλεσης: 2012 - 2015

ROBINSON CLUB DAIDALOS KOS

© 2017 Latern Construction Company S.A | All Rights Reserved
Created by project