ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΓΝΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
GR | EN

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. με πολυετή πείρα και ως κάτοχος του πτυχίου ΜΕΕΠ 3ης τάξης έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει Δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα.

- Οικοδομικά
- Ηλεκτρομηχανολογικά
- Βιομηχανικά – Ενεργειακά
- Οδοποιία 
- Λιμενικά
- Υδραυλικά - Αρδευτικά - Υπόγεια έργα

Η LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο, έχοντας ολοκληρώσει πλήθος ιδιωτικών έργων, και  εγγυάται την ποιοτική κατασκευή και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

- Κατασκευή νέων κατοικιών
- Κατασκευή νέων επαγγελματικών χώρων
- Επισκευές και στατικές ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών
- Προσθήκη επεκτάσεων σε υπάρχουσες κατασκευές
- Μελέτη και Επίβλεψη Έργου
- Αντιπαροχές

Η εταιρία μας διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή και συντήρηση ενεργειακών έργων με έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.                    

- Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάρκων
- Συντήρηση Φωτοβολταϊκών πάρκων

© 2017 Latern Construction Company S.A | All Rights Reserved
Created by project